Mikroskop optyczny

Mikroskop optycznyMikroskop optyczny – charakterystyka

Mikroskop optyczny to narzędzie umożliwiające obserwację i analizę małych oraz bardzo małych obiektów lub struktur wcześniej przygotowanych próbek (np. preparatyka metalograficzna). Jest to rodzaj mikroskopu, który do wyświetlania powiększonego widoku analizowanej próbki wykorzystuje światło przechodzące przez układ optyczny – zbudowany z  kilku do kilkunastu soczewek.

Elementy konstrukcyjne mikroskopu optycznego:

  • okular
  • nasadka okularowa
  • obiektyw
  • stolik
  • uchwyt rewolwerowy
  • kondensor
  • Oświetlenie
  • baza mikroskopu
  • śruba zgrubna
  • regulacja ostrości

Mikroskop optyczny steroMikroskop optyczny – preparatyka metalograficzna

Mikroskopy optyczneumożliwiają analizępowierzchni w świetle odbitymod płaszczyzny próbki. Dlatego właśnie z powodzeniem wykorzystywane są w metalografii – do badania struktury metali. Mikroskop tego typu umożliwia około 20 do 2000 – krotne powiększenie. Próbka metalu w przypadku takiego badani musi być idealnie gładka, dlatego nieunikniona jest jej wcześniejsza obróbkaz zastosowaniem specjalistycznych urządzeń metalograficznych. Próbka gotowa do analizy potocznie zwana jestzgładem.

Mikroskop optyczny – oferta PIK Instruments

W naszej ofercie znajdą Państwo mikroskopy optyczne oraz cyfrowe – przeznaczone do badań metalograficznych – jak i urządzenia i materiały eksploatacyjne niezbędne w procesie przygotowania zgładu metalograficznego do analizy.