MIKROSKOPY ELEKTRONOWE

Phenom XL

PhenomProX

PhenomPro

PhenomPure

Zakres powiększeń Do 100 000X Do 150 000X Do 150 000X Do 30 000X
Zdolność rozdzielcza < 14nm < 8nm tryb SE < 8nm tryb SE < 30nm
Napięcia przyspieszające 5kV – 20kV 5kV – 15kV 5kV-10kV 5kV
Max rozmiar próbki

100mm x 100mm

Wysokość do 35mm

25-32mm średnica

30mm wysokość

25-32mm średnica

30mm wysokość

 25-32mm średnica

30mm wysokość

Phenom XL

Skaningowy mikroskop elektronowy PhenomProX jest najbardziej zaawansowanym modelem produkowanym przez firmę Phenom-World B.V. Wyróżnia go zintegrowany bezazotowy detektor EDS typu SDD. Mikroskop ten jak i wszystkie modele mikroskopów Phenom został wyposażony w niezwykle wydajną katodę CeB6 o średnim czasie pracy 1500 godzin i jasności dziesięciokrotnie wyższej niż powszechnie używane w mikroskopach SEM działo wolframowe. Dzięki zastosowaniu unikalnej katody oraz detektorowi półprzewodnikowemu BSE, mikroskop Phenom umożliwia szybką i łatwą rejestrację wysokiej jakości obrazów elektronowych o powiększeniach do 150 000x. Dodatkowo, zastosowana zintegrowana kamera CCD i zmotoryzowany stolik, powodują, że czas potrzebny na przeszukiwanie próbek jest znacznie krótszy niż w klasycznych skaningowych mikroskopach elektronowych.

Ponadto, analogicznie jak w pozostałych modelach mikroskopów Phenom, istnieje możliwość zastosowania wielu dodatkowych uchwytów próbek – m.in. z automatycznym pochyłem i obrotem czy z funkcją kontroli temperatury. Wyposażenie może zostać uzupełnione także o oprogramowanie aplikacyjne m.in. do rekonstrukcji 3D oraz automatycznej analizę cząstek lub stopnia porowatości.

Specyfikacja:

 • Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Czas niezbędny do uzyskania obrazu:
  • Optycznego: 5 sekund
  • Elektronowego: 60 sekund
 • Maksymalne wymiary próbki: 100mm x 100mm x 65mm
 • Powiększenie: od 3 do 100 000x
 • Wyjątkowo łatwa nawigacja próbką do interesującego punktu
 • Długi czas życia źródła elektronów CeB6 (średnio 1500 godzin)
 • Źródło elektronów zoptymalizowane pod kątem możliwości osiągania wysokich rozdzielczości – 14nm
 • Kompleksowy system autodiagnostyki
 • Katoda CeB6 pracująca z napięciem przyspieszającym 5kV, 10kV, 15kV i 20kV
 • Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z możliwością pracy w dwóch trybach:
  • Podstawowym – wyśmienicieobrazującymkontrast Z
  • Topograficznym
 • Opcjonalnie możliwość dołączenia detektora elektronów wtórnych SED
 • Możliwość archiwizacji obrazów w następujących formatach:
  • TIFF
  • JPEG
  • BMP
 • Możliwośćzbieraniaobrazówoptycznych
 • Możliwość analizy pierwiastków dzięki zintegrowanemu spektrometrowi EDS typu SDD

PhenomProX

Skaningowy mikroskop elektronowy PhenomProX jest najbardziej zaawansowanym modelem produkowanym przez firmę Phenom-World B.V. Wyróżnia go zintegrowany bezazotowy detektor EDS typu SDD. Mikroskop ten jak i wszystkie modele mikroskopów Phenom został wyposażony w niezwykle wydajną katodę CeB6 o średnim czasie pracy 1500 godzin i jasności dziesięciokrotnie wyższej niż powszechnie używane w mikroskopach SEM działo wolframowe. Dzięki zastosowaniu unikalnej katody oraz detektorowi półprzewodnikowemu BSE, mikroskop Phenom umożliwia szybką i łatwą rejestrację wysokiej jakości obrazów elektronowych o powiększeniach do 150 000x. Dodatkowo, zastosowana zintegrowana kamera CCD i zmotoryzowany stolik, powodują, że czas potrzebny na przeszukiwanie próbek jest znacznie krótszy niż w klasycznych skaningowych mikroskopach elektronowych.

Ponadto, analogicznie jak w pozostałych modelach mikroskopów Phenom, istnieje możliwość zastosowania wielu dodatkowych uchwytów próbek – m.in. z automatycznym pochyłem i obrotem czy z funkcją kontroli temperatury. Wyposażenie może zostać uzupełnione także o oprogramowanie aplikacyjne m.in. do rekonstrukcji 3D oraz automatycznej analizę cząstek lub stopnia porowatości.

Specyfikacja:

 • Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Czas niezbędny do uzyskania obrazu:
  • Optycznego: 5 sekund
  • Elektronowego: 30 sekund
 • Powiększenie: od 20 do 150 000x
 • Wyjątkowo łatwa nawigacja próbką do interesującego punktu
 • Długi czas życia źródła elektronów CeB6 (nawet 1500 godzin)
 • Źródło elektronów zoptymalizowane pod kątem możliwości osiągania wysokich rozdzielczości – 10nm
 • Kompleksowy system autodiagnostyki
 • Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu próbki – uzyskujemy brak ryzyka uszkodzenia elementów optyki elektronowej
 • Katoda CeB6 pracująca z napięciem przyspieszającym 5kV, 10kV i 15kV – polepszenie rozdzielczości
 • Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z możliwością pracy w dwóch trybach:
  • Podstawowym – wyśmienicieobrazującymkontrast Z
  • Topograficznym
 • Opcjonalny detektor elektronów wtórnych SED o rozdzielczości 8nm
 • Możliwość archiwizacji obrazów w następujących formatach:
  • TIFF
  • JPEG
  • BMP
 • Możliwośćzbieraniaobrazówoptycznych
 • Możliwość analizy pierwiastków dzięki zintegrowanemu spektrometrowi EDS typu SDD

 

Phenom Pro

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom Pro został zaprojektowany do szybkiego i niezwykle prostego zbierania najwyższej jakości obrazów elektronowych o powiększeniach do 150 000x oraz realnej rozdzielczości poniżej 10nm. Mikroskop ten, od momentu umieszczenia próbki w komorze mikroskopu, do uzyskania pierwszego obrazu elektronowego – potrzebuje jedynie 30 sekund.

Mikroskop Phenom Pro może zostać w każdej chwili rozbudowany do wersji PhenomProX. Zyskuje wówczas możliwość analizy pierwiastkowej badanych materiałów za pomocą detektora bezazotowego EDS. Poszerzony zostaje wówczas także zakres dostępnych napięć przyspieszających – do zakresu od 5 kV do 15 kV.

Ponadto, tak jak w pozostałych modelach mikroskopów Phenom możemy zastosować wiele uchwytów próbek m.in. z automatycznym pochyłem i obrotem czy też z funkcją kontroli temperatury. Wyposażenie może zostać uzupełnione również o oprogramowanie aplikacyjne m.in. do rekonstrukcji 3D oraz automatycznej analizy cząstek lub stopnia porowatości.

Specyfikacja:

 • Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Czas niezbędny do uzyskania obrazu:
  • Optycznego: 5 sekund
  • Elektronowego: 30 sekund
 • Powiększenie: od 20 do 150 000x
 • Wyjątkowo łatwa nawigacja próbką do interesującego punktu
 • Długi czas życia źródła elektronów CeB6 (nawet 1500 godzin)
 • Źródło elektronów zoptymalizowane pod kątem możliwości osiągania wysokich rozdzielczości – 10nm
 • Kompleksowy system autodiagnostyki
 • Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu próbki – uzyskujemy brak ryzyka uszkodzenia elementów optyki elektronowej
 • Katoda CeB6 pracująca z napięciem przyspieszającym 5kV oraz 10kV – polepszenie rozdzielczości
  NOWOŚĆ: Nowa funkcja, która daje użytkownikowi możliwość ustawienia dowolnego napięcia przyspieszającego z zakresu od 4.8kV do 10 kV
 • Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z możliwością pracy w dwóch trybach:
  • Podstawowym – wyśmienicieobrazującymkontrast Z
  • Topograficznym
 • Opcjonalny detektor elektronów wtórnych o rozdzielczości 8nm
 • Możliwość archiwizacji obrazów w następujących formatach:
  • TIFF
  • JPEG
  • BMP
 • Możliwośćzbieraniaobrazówoptycznych
 • Gotowy do uruchomienia wszystkich aplikacji Pro Suite
 • Bardzoniskiezużycieenergii

Mikroskop elektronowy PhenomPure

PhenomPure

Skaningowy mikroskop elektronowy PhenomPure jest idealnym narzędziem tworzącym pomost pomiędzy badaniami prowadzonymi na mikroskopach świetlnych a badaniami wykonywanymi na mikroskopach elektronowych. Korzystając z podstawowych funkcji takich jak automatyczne ustawianie ostrości czy korekcji astygmatyzmu, mikroskop PhenomPure oferuje wykonywanie wysokiej jakości zdjęć elektronowych w najkrótszym możliwym czasie.

Z pewnością mikroskop PhenomPure to najbardziej ekonomiczne i efektywne narzędzie do obrazowania elektronowego. Szkolenie z obsługi mikroskopu trwa mniej niż godzinę, dzięki czemu może go obsługiwać naprawdę każdy z pracowników laboratorium.

Specyfikacja:

 • Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Czas niezbędny do uzyskania obrazu:
  • Optycznego: 5 sekund
  • Elektronowego: 30 sekund
 • Powiększenie do 30 000x
 • Wyjątkowo łatwa nawigacja próbką do interesującego punktu
 • Długi czas życia źródła elektronów CeB6(nawet 1500 godzin)
 • Źródło elektronów zoptymalizowane pod kątem możliwości osiągania wysokich rozdzielczości
 • Kompleksowy system autodiagnostyki
 • Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu próbki – uzyskujemy brak ryzyka uszkodzenia elementów optyki elektronowej
 • Katoda CeB6 pracująca ze stałym napięciem przyspieszającym 5kV,  ograniczającym głębokość penetracji próbki przez wiązkę elektronową – polepszenie rozdzielczości
 • Czarno-biała kamera nawigacji: idealny korelacja pomiędzy optycznymi i elektrono-optycznymi obrazami
 • Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z możliwością pracy w dwóch trybach:
  • Podstawowym
  • Topograficznym
 • Możliwość archiwizacji obrazów w następujących formatach:
  • TIFF
  • JPEG
  • BMP
 • Możliwośćzbieraniaobrazówoptycznych
 • Podstawowy system – świetny stosunek jakości do ceny
 • Bardzoniskiezużycieenergii