Słownik

Preparatyka metalograficzna

Data 8 stycznia 2018

Preparatyka metalograficzna

Preparatyka metalograficzna – czym jest?

Preparatyka metalograficzna ma na celu przygotowanie tzw. zgładów lub szlifów metali do analizy ich struktury.Wyróżniamy 3 etapy preparatyki tego typu.

Etap I. Cięcie

Pierwszą czynnością jest wycięcie próbki z detalu w pożądanej płaszczyźnie. Cięcia dokonuje się wykorzystując przecinarki wyposażone w specjalistycznetarcze tnące. Jakość cięcia w dużym stopniu uzależniona jest od odpowiedniego doboru materiałów eksploatacyjnych biorących udział w tym procesie – ściernic, chłodziw, past lub emulsji.

Etap II. Inkludowanie

Kolejny krok to inkludowanie (na zimno lub gorąco), które ma na celu ułatwienie późniejszej pracy z drobnymi elementami oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem. Innymi słowy polega to na osadzeniu wycinka detalu (próbki) w termoutwardzalnej i chemoutwardzalnej substancji. Do inkludownia wykorzystywane są specjalistyczne żywice.

Etap III. Szlifowanie i polerowanie

Szlifowanie i polerowanie wiążą się z finalnym przygotowaniem próbki do badania. Strukturę metali analizujemy się z zastosowaniem specjalistycznego mikroskopu, który analizuje próbkę w świetle odbitym od jej powierzchni. W tym przypadku próbka musi być więc idealnie gładka, dlatego właśnie ten etap – szlifowania i polerowania – jest tak istotny w całym procesie preparatyki metalograficznej.