TYTAN i STOPY TYTANU

Materiał: Tytan i stopy tytanu

Badanie: analiza struktury, analiza  wad powierzchniowych

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

 

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 CAMEO DYSK SLIVER Sukno polerskie 2TT1 Sukno polerskie 4MP2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Neodia 6P Neodia 6P 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej             z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły 1sec/25sec 1sec/35sec 1sec/20sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 200 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3**

* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s