Mikroskopy elektronowe

Phenom XL

PhenomProX

PhenomPro

PhenomPure

Zakres powiększeń Do 100 000X Do 150 000X Do 150 000X Do 30 000X
Zdolność rozdzielcza < 14nm < 8nm tryb SE < 8nm tryb SE < 30nm
Napięcia przyspieszające 5kV – 20kV 5kV – 15kV 5kV-10kV 5kV
Max rozmiar próbki 100mm x 100mm

Wysokość do 35mm

25-32mm średnica

30mm wysokość

25-32mm średnica

30mm wysokość

 25-32mm średnica

30mm wysokość