MIEDŹ, MOSIĄDZ, STOPY Zn / Sn

Materiał: Miedź, Mosiądz, Stopy Zn/Sn

Badanie: analiza struktury, analiza wad powierzchniowych

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 Papier ścierny P1200 Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 4TS4
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda Neodia 3P Neodia 1P
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/35sec 1sec/40sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3

* Do splanowania