Słownik

Żywice do inkludowania próbek

Data 8 stycznia 2018

Żywice do inkludowania

Żywice do inkludowania próbek – czym jest inkludowanie?

Inkludowanie jest jednym z etapów przygotowania próbki do badania metalograficznego, następującym zaraz po przecięciu detalu. Wyróżniamy dwie metody inkludowania – na zimno (bardziej czasochłonne) oraz na gorąco (mniej czasochłonne). Celem tego procesu jest trwałe ustabilizowanie próbki w obrębie określonej struktury (osadzenie detalu  w chemo- i termoutwardzalnej substancji), która ułatwia późniejszą analizę małych próbek, jak i zabezpiecza je przed uszkodzeniami.

Do inkludownia najczęściej wykorzystywane są specjalistyczne żywice epoksydowe, akrylowe lub poliestrowe.

Żywice do inkludowania próbek – inkludowanie na zimno/gorąco

Zarówno jedna jak i druga metoda ma swoje wady oraz zalety. Dobór metody uzależniony jest w głównej mierze od struktury badanego materiału oraz ilości próbek, które mamy zbadać. W przypadku materiałów wrażliwych na zmiany temperatury (np. tworzyw) zalecane jest inkludowanie na zimno. Natomiast podczas badania metali czy ich stopów częściej stosowaną metodą jest inkludowanie na gorąco.

Żywice do inkludowania próbek– oferta PIK Instruments

W naszej ofercie odnajdą Państwo żywice do inkludowania na gorąco – przeznaczone do późniejszej pracy przy użyciu prasy automatycznej – jak i na zimno – przeznaczone do zatapiania próbek. Oferowane przez nas żywice pochodzą jedynie od sprawdzonych producentów i gwarantują wysoki komfort pracy w dalszych procedurach preparatyki metalograficznej.