ALUMINIUM I STOPY ALUMINIUM

Materiał: Aluminium, stopy aluminium

Badanie: analiza struktury

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

 

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 Papier ścierny P1200 Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 4MP2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda Neodia 3P 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/35sec 1sec/20sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3**

 

* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s