SZKŁO I MINERAŁY

Materiał: Szkło i minerały, próbki wzmocnione włóknem szklanym

Badanie: analiza jakości warstwy

Krok 1 2 3
Typ nośnika CAMEO PLATINIUM 2 CAMEO PLATINIUM 3 Sukno polerskie 1PU4
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/25sec
Obroty tarczy 250 / ruch zgodny 250 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 40 35 35
Czas (min) * 5 5

* Do splanowania