PROCEDURY DO PREPARATYKI

Materiały plastyczne i miękkie Aluminium, Stopy Aluminium
Miedź, Mosiądz, Stopy Zn/Sn
Magnez
Ceramika Ceramika
Stale Stale i stale nierdzewnie,
Ni-Ce-Fe nadstopy
Twarde metale nieżelazne Tytan, stopy tytanu
Tworzywa sztuczne Plastik
Materiały twarde, kruche, niemetaliczne Szkło i minerały
Materiały o niskiej plastyczności,  kruche Żeliwo

 

 

 

ALUMINIUM I STOPY ALUMINIUM

Materiał: Aluminium, stopy aluminium

Badanie: analiza struktury

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

 

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 Papier ścierny P1200 Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 4MP2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda Neodia 3P 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/35sec 1sec/20sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3**

 

* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s

 

MIEDŹ, MOSIĄDZ, STOPY Zn / Sn

Materiał: Miedź, Mosiądz, Stopy Zn/Sn

Badanie: analiza struktury, analiza wad powierzchniowych

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 Papier ścierny P1200 Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 4TS4
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda Neodia 3P Neodia 1P
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/35sec 1sec/40sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3

* Do splanowania

MAGNEZ

Materiał: Magnez

Badanie: analiza struktury

Próbka: zatapianie w żywicy na zimno

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 Papier ścierny P1200 Papier ścierny P2400 Sukno polerskie 4MP2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda Woda 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły Ciągły Ciągły 1sec/20sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3**

* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s

CERAMIKA

Materiał: Ceramika

Badanie: analiza struktury, analiza porowatości makro

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

 

 

Krok

 

1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 CAMEO DYSK GOLD Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 3FV2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Neodia 6P Neodia 3P Neodia 1P
Czas dozowania Ciągły 1sec/25sec 1sec/35sec 1sec/45sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 200 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 3 3 2

* Do splanowania

STALE, STALE NIERDZEWNE

Materiał:  Stale, stale nierdzewne

Badanie: analiza struktury, analiza  wtrąceń, analiza mikrodefektów

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika CAMEO PLATINIUM 2 CAMEO DYSK GOLD Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 4FV3
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Neodia 6P Neodia 3P Neodia 1P
Czas dozowania Ciągły 1sec/25sec 1sec/35sec 1sec/45sec
Obroty tarczy 250 / ruch zgodny 200 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 35 30 25 25
Czas (min) * 2 3 2

* Do splanowania

TYTAN i STOPY TYTANU

Materiał: Tytan i stopy tytanu

Badanie: analiza struktury, analiza  wad powierzchniowych

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

 

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 CAMEO DYSK SLIVER Sukno polerskie 2TT1 Sukno polerskie 4MP2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Neodia 6P Neodia 6P 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej             z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły 1sec/25sec 1sec/35sec 1sec/20sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 200 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 30 25 20
Czas (min) * 2 3 3**

* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s

PLASTIK

Materiał: Plastik

Badanie: analiza struktury

Próbka: zatapianie w żywicy na zimno

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika Papier ścierny P600 Papier ścierny P1200 Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 4MP2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda Neodia 3M 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej            z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/35sec 1sec/20sec
Obroty tarczy 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 30 25 20 20
Czas (min) * 2 3 3**

* Do splanowania
** Podnieść intensywność przez ostatnie 30s

SZKŁO I MINERAŁY

Materiał: Szkło i minerały, próbki wzmocnione włóknem szklanym

Badanie: analiza jakości warstwy

Krok 1 2 3
Typ nośnika CAMEO PLATINIUM 2 CAMEO PLATINIUM 3 Sukno polerskie 1PU4
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Woda 50% roztwór koloidalnej zawiesiny krzemionkowej z wodą destylowaną
Czas dozowania Ciągły Ciągły 1sec/25sec
Obroty tarczy 250 / ruch zgodny 250 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 40 35 35
Czas (min) * 5 5

* Do splanowania

ŻELIWO

Materiał: Żeliwo

Badanie: analiza struktury, analiza grafitu, analiza wad

Próbka: zatapianie w żywicy na gorąco

Krok 1 2 3 4
Typ nośnika  

CAMEO PLATINIUM 2

 

 

CAMEO DYSK GOLD

 

Sukno polerskie 2TS3 Sukno polerskie 3FV2
Materiał ścierny / Lubrikant Woda Neodia 6P Neodia 3P Neodia 1P
Czas dozowania Ciągły 1sce/25sce 1sec/35sec 1sec/45sec
Obroty tarczy 250 / ruch zgodny 200 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny 150 / ruch zgodny
Obroty głowicy  

60 / ruch przeciwny

 

60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny 60/ ruch zgodny
Nacisk (N) 35 30 25 25
Czas (min) * 2 3 2

* Do splanowania