Słownik

Czym jest metalografia?

Data 9 czerwca 2022

Metale to grupa doskonale przebadanych surowców, które człowiek wykorzystuje, tworząc z nich przeróżne części, sprzęty i elementy konstrukcyjne budynków. Aby dowiedzieć się, jakie konkretnie posiada parametry i jaką jakość ma używany w danym momencie kawałek metalu, trzeba zlecić wykonanie specjalistycznych badań. Do ich realizacji konieczne jest posiadanie nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również profesjonalnych urządzeń, takich jak mikroskop. Pozwala on szczegółowo zbadać interesujący materiał, dzięki czemu można zaplanować dalsze związane z nim prace.

Metalografia w uproszczeniu

Metalografia to nic innego, jak nauka o wewnętrznej budowie metalów i ich stopów, którą należy przeprowadzać z użyciem mikroskopu, obrazującego wnętrza badanych materiałów metalicznych. Dzięki metalografii można odkryć informacje, jakie są konieczne do tego, by efektywnie wykorzystywać dany metal.

Metoda ta pozwala określić, jakie dany materiał posada parametry, właściwości i charakterystyczne cechy, a dodatkowym atutem będzie mikroskopowy „podgląd na żywo”. Metalografia odgrywa niebywałą rolę w dziedzinie budownictwa, gdyż to dzięki niej można ustalić, jak wytrzymałe będą budowane konstrukcje i czy dany materiał na pewno nadaje się do użytku w konkretnym projekcie.

Obserwacja metalograficzna

Badania z dziedziny metalografii dzieli się na dwie podstawowe grupy:

  • makroskopowe,

Badania makroskopowe to ocena jakości materiału okiem nieuzbrojonym (bez mikroskopu) lub w ewentualnym powiększeniu uzyskanym za pomocą lupy. Obserwacji podlega powierzchnia surowca, dzięki czemu można odkryć m.in. ślady oddziaływania środowiska i wszelakie nieciągłości materiałowe (pęknięcia, pęcherze, rysy, zgrubienia, czy wybrzuszenia). Badanie to stanowi pierwszy etap w ekspertyzach powypadkowych (np. w badaniu karoserii pojazdu biorącego udział w stłuczce lub wypadku drogowym).

Badania z użyciem mikroskopu w metalografii

Badania mikroskopowe przeprowadza się z wykorzystaniem mikroskopu metalograficznego świetlnego (optycznego), przy pomocy którego możliwe jest osiągnięcie powiększenia nawet do 1500 razy. Pod mikroskop umieszcza się przygotowane wcześniej próbki, nazywane potocznie zgładami lub szlifami.

Ten rodzaj badania pozwala na szczegółowe określenie obecności mikropęknięć w badanym materiale, szczegółowego składu chemicznego danego materiału, a nawet rodzaju zastosowanej uprzednio obróbki cieplnej metalu. Te informacje dają niewiarygodnie cenną i istotną wiedzę budowlańcom i producentom metali. Pozwalają tworzyć odpowiednie konstrukcje i budowle, w oparciu o szczegółowo przebadane i przystosowane oraz wyselekcjonowane metale i ich stopy.