Słownik

Metalografia – najważniejsze informacje

Data 2 czerwca 2022

Metalografia prawdopodobnie dla większości osób jest pojęciem, którego znaczenie nie jest do końca znane. Związane jest ono z mikroskopem, który jest urządzeniem służącym do przeprowadzania badań metalograficznych. Z pomocą tych testów można bardzo dokładnie przeanalizować przeróżne materiały pod kątem ich budowy. Czym dokładnie jest metalografia i jakie są najważniejsze aspekty związane z prowadzeniem tego typu badań?

Czym są badania metalograficzne?

Metalografia jest dość skomplikowaną dziedziną badań, jednak najprościej można ująć, że łączy z sobą obserwacje powierzchni, które są dostrzegalne gołym okiem wraz z oceną zgładów metalograficznych, które służą badaczowi do określania struktury, nieciągłości oraz jakości w materiale.

Wyróżnić można dwa typy badań metalograficznych. Pierwszy z nich to testy makroskopowe, które służą do analizowania nieciągłości materiału. Podczas wykonywania tych eksperymentów laborant pracuje przy powiększeniu próbki, które nie przekracza 30x. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy w danym materiale występują pęknięcia lub jaką ziarnistość ma konkretny surowiec.

Drugi typ badań, który wchodzi w skład metalografii, nazywany jest badaniami mikroskopowymi. Ten typ oceny służy badaczom do ustalenia dokładnych parametrów, które określają strukturę danego materiału. Oznacza to więc, że z pomocą mikroskopu badacz sprawdza składniki struktury, ich wymiary oraz rozmieszczenie.

Przygotowanie do metalografii

Zanim laborant rozpocznie już konkretne badania, musi on odpowiednio się do tego przygotować. W tym celu należy zacząć od pobrania właściwej próbki materiału. Następnym krokiem jest wycięcie surowca w odpowiednim miejscu, które umożliwi dokładnie sprawdzenie cech obiektu.

Później badacz przechodzi do oprawienia próbki. Najczęściej w tym celu stosowane jest inkludowanie, które polega na zatopieniu materiału w żywicy. Ostatnimi krokami, które trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem badań, jest szlifowanie, polerowanie oraz trawienie.

Właściwe badania

Po odpowiednim przygotowaniu próbki, badacz może rozpocząć właściwą obserwację przy pomocy mikroskopii świetlnej. Dzięki tej metodzie można dostrzec budowę struktury, co umożliwia dokładne określenie grubości, kształtu lub wad występujących na materiale. Obserwacji metalograficznej można dokonywać na różne sposoby, z których wyróżnia się następujące metody:

  • w jasnym polu widzenia,
  • w ciemnym polu widzenia,
  • w świetle polaryzowanym,
  • z wykorzystaniem kontrastu interferencyjnego (Nomarskiego).